POOQ Blog

Zzp’er blijkt weerbaar: 97% denkt TOZO4 niet nodig te hebben

Gepubliceerd op 25-05-2021

Door onze boekhoudpartner MoneyMonk

Zzp’ers kregen financieel flinke klappen tijdens de coronacrisis. Inmiddels maakt bijna 4 op de 5 weer dezelfde of een hogere omzet als voor de eerste lockdown vorig jaar. Ongeveer de helft heeft het uurtarief verhoogd, meer dan de helft heeft 6 maanden buffer op de spaarrekening en slechts 3% denkt gebruik te moeten maken van de TOZO4-tegemoetkoming.

“We hebben van 300 dienstverlenende zzp’ers gehoord hoe ze er nu voorstaan en hoe ze denken over de toekomst van hun bedrijf,” vertelt Jasper Horstink, oprichter en eigenaar bij MoneyMonk. “Het is de derde follow-up die we doen, waaruit weer blijkt dat zelfstandigen weerbaarder zijn geworden.”

Van de zzp’ers antwoordt 38% dat de omzet hoger is dan voor het begin van de eerste lockdown. 41% heeft ongeveer dezelfde omzet en 21% moet het met minder doen. De stijging bedraagt in bijna 56% van de gevallen zo’n €500 tot €2.500 per maand. Van de zzp’ers maakt 76% meer declarabele uren dan voor de eerste lockdown en hanteert 46% een hoger uurtarief. Van de zzp'ers die sinds 13 maart 2020 zijn gestart met ondernemen geeft 63% aan een hogere omzet te draaien dan vooraf verwacht was.

Tegelijkertijd is meer dan 10% van de zelfstandigen €10.000 of meer aan omzet misgelopen tijdens de coronacrisis. Horstink licht toe: “De klappen waren flink, en het herstel is soms nog pril. Van de ondernemers die veel omzet mis hebben gelopen maakt 74% minder declarabele uren dan vorig jaar.” Tegelijkertijd lijken de ondernemers zich weerbaarder te maken, omdat 52% aangeeft minimaal 6 maanden vooruit te kunnen met de huidige buffer op de spaarrekening.

Maar liefst 97% van de zzp’ers denkt de TOZO4-tegemoetkoming niet nodig te hebben. Dat komt bovendien overeen met slechts 4% van de zelfstandigen die denkt in de financiële problemen te komen. Wel verwacht 43% dat de zwaarste klappen dit jaar pas zullen volgen. Om dat op te vangen zou 17% graag een basisinkomen door de overheid zien. Zo’n 23% wil dat de overheid de belastingen verlaagt en maar liefst 39% stelt voor dat woonkosten (gedeeltelijk) aftrekbaar zouden moeten zijn.

Netwerken moeten zzp’ers ten slotte gedwongen vooral online doen. Zo’n 75% gebruikt daarvoor al LinkedIn. Clubhouse is vanuit het niets een goede tweede geworden, daar maakt 22% inmiddels gebruik van.

Over MoneyMonk en het onderzoek
MoneyMonk biedt een alles-in-één oplossing voor zzp'ers, voor projectmanagement en online boekhouden. Het bedrijf gaat voor ultieme klanttevredenheid en is trots op de 9,8 waar klanten de software mee waarderen. Het onderzoek werd gehouden onder abonnees van de nieuwsbrief aan klanten, die gevraagd werden naar de effecten van de coronacrisis op hun werk als ZZP'er. Leden van POOQ kunnen MoneyMOnk gratis uitproberen en ontvangen 25% korting. Klik Hier.

Minder fulltime freelance opdrachten in 2020

Gepubliceerd op 24-03-2021

Meer dan een jaar geleden werd de eerste coronabesmetting in Nederland bekend gemaakt. Wat hebben een jaar lang coronamaatregelen voor gevolgen voor zzp’ers? Is het aantal zzp’ers zoals ieder jaar weer gegroeid en hoe zit het met het aantal freelance opdrachten? Bij POOQ doken we in de cijfers. 

Aantal zzp’ers

Het aantal zzp’ers is in 2020 gegroeid, dat lijkt goed nieuws. Daar staat tegenover dat het aantal fulltime zzp’ers in 2020 ieder kwartaal lager was dan het jaar daarvoor. Hieruit kunnen we opmaken dat het aantal fulltime zzp opdrachten in 2020 is gedaald ten opzichte van 2019. In Q4 hadden 894.000 zzp’ers een fulltime opdracht, 44 duizend minder dan een jaar eerder. Van de freelancers die minder dan 20 uur per week werken wil 1 op de 3 meer uren maken, in 2019 was dit 1 op de 4 – zo blijkt uit cijfers van het CBS. We zien dus wel een toename in het aantal zzp’ers maar vooral in de groep die 35 of minder uur per week werkt. Een groot deel van deze groep wil meer uren draaien. We zien dat vooral zzp’ers met administratieve, creatieve, commerciële en bedrijfseconomische beroepen op zoek zijn naar zzp opdrachten met meer uren.

Aantal opdrachten voor zzp’ers

In het aanbod van freelance opdrachten bij POOQ zien we een aantal interessante zaken. In 2020 zijn er in totaal 7950 opdrachten geplaatst, in 2019 waren dat er 8705. Voor het eerst in meer dan 10 jaar POOQ een daling van het aantal opdrachten (9%). De daling van het aantal opdrachten was vooral zichtbaar in het staartje van Q1 en Q2. Bedrijven waren onwennig en onzeker over de toekomst en een zzp’er inhuren om die vervolgens vanuit zijn/haar eigen huis te laten werken was toen voor veel bedrijven nog een brug te ver. Inmiddels zijn veel bedrijven gewend aan de nieuwe situatie en hadden we in Q4 van 2020 zelfs 9% meer opdrachten dan in 2019. Deze groei komt niet alleen uit het bedrijfsleven, de overheid speelt hier ook een belangrijke rol in. Door de corona crisis hebben veel overheidsorganisaties zoals de GGD en gemeenten tijdelijk extra krachten nodig. Dat zien we duidelijk terug in het aanbod van freelance opdrachten. 2021 is wat betreft het aanbod voortvarend begonnen, year to date is het aanbod van zzp opdrachten met 15% gestegen ten opzichte van 2020. 

N.B. De data over het aantal opdrachten is afkomstig van POOQ. POOQ heeft alleen opdrachten in de zakelijke dienstverlening (marketing, communicatie, HR, (Project)management, finance enz) & ICT op de website staan. Het kan dus zijn dat deze cijfers niet overeenkomen met andere branches.

Gaan zzp’ers zich houden aan de verplichte quarantaine?

Gepubliceerd op 17-08-2020

Zelfstandigen zonder personeel die niet in staat zijn thuis te werken maken zich zorgen over de nieuwe quarantainemaatregelen van het kabinet. Zzp’ers lopen bij een verplichte thuisisolatie inkomsten mis en dat in een tijd dat het voor veel van hen al geen vetpot is.


Minister de Jonge kwam dinsdagavond met een voorstel dat mensen die in contact zijn geweest met iemand die positief is getest op corona verplicht in thuisquarantaine moeten. Ook wanneer iemand een van de “oranje gebieden” heeft bezocht moet men 14 dagen thuisblijven.


Zzp-belangenorganisaties maken zich zorgen over de geplande maatregelen. Mensen in loondienst krijgen hun salaris gewoon doorbetaald maar een zzp’er heeft geen inkomsten wanneer er niet kan worden gewerkt. De belangenorganisaties pleiten dan ook voor een gepaste compensatie. 


Voor de noodzaak van de thuisquarantaine is begrip maar mensen gedwongen zonder inkomsten thuis laten zitten is niet reëel. Om er voor te zorgen dat iedereen zich aan de regels zal houden is er voldoende draagvlak nodig. 


FNV Zelfstandigen, PZO en ZZP Nederland willen met het ministerie van sociale zaken in gesprek om tot een mogelijke oplossing te komen. 

ZZP’ers tonen weerbaarheid na eerste coronaklappen

Gepubliceerd op 05-08-2020

Dit persbericht komt van onze trouwe partner MoneyMonk, het boekhoudprogramma voor iedere zzp'er. Probeer het gratis en ontvang 25% korting via POOQ, KLIK HIER.

Bijna de helft van de ZZP’ers is geen omzet misgelopen en een groot deel kan zich goed vinden in het overheidsbeleid voor zelfstandigen.

Een kleine 40 procent van de ZZP’ers is geen omzet misgelopen en maar liefst 8 op de 10 blijkt een financiële buffer te hebben om klappen op te vallen. In het tweede kwartaal verwacht bovendien nog maar 17% in de problemen te komen, waar dat begin april nog 30% was. Bovendien is de meerderheid tevreden met het overheidsbeleid voor zelfstandigen en is er zelfs begrip voor de partnertoets die inmiddels weer van toepassing is.

“We schrokken in april van de grote omzetverliezen bij ZZP’ers en die treffen helaas nog steeds een kleine groep,” vertelt Jasper Horstink, oprichter van MoneyMonk. “Toch zien we ook dat er vooral positiviteit heerst en dat de echt financiële problemen uit lijken te blijven. ZZP’ers laten zich niet zomaar uit het veld slaan.”

Van de meer dan 600 ondervraagde ZZP’ers blijkt 39,4% geen omzet te zijn misgelopen. Van de zelfstandigen die wel omzet misliepen gaat het bij 19% om meer dan 10.000 euro en bij slechts 8% om meer dan 25.000 euro. Een grotere groep is zo’n 5.000 euro misgelopen. Hier staat tegenover dat 83% aangeeft een financiële buffer te hebben en dat slechts 17% aangeeft financiële problemen te verwachten. Dat was in april nog 30%, waarmee het erop lijkt dat ZZP’ers zich al gedeeltelijk hebben kunnen herstellen. Bovendien geeft nu 60% aan meer dan 3 maanden vooruit te kunnen, terwijl dat eerder nog maar 47% was.

Slechts 24% van de ZZP’ers heeft noodhulp aangevraagd en nog 7% is van plan dat te gaan doen. Een groot deel van de zelfstandigen geeft bovendien aan tevreden te zijn met het overheidsbeleid voor ZZP’ers. Zelfs de toevoeging van de partnertoets in het tweede kwartaal wordt door 73% van hen die daarmee bekend zijn neutraal tot positief beoordeeld.

“We zien dat 7% van de ZZP’ers erover nadenkt om te stoppen. Heel pijnlijk en ontzettend zonde, maar dat betekent ook dat de grote meerderheid het wel ziet zitten en het hoofd nog goed boven water weet te houden.”

Over MoneyMonk en het onderzoek

MoneyMonk biedt een alles-in-één oplossing voor ondernemers, voor projectmanagement en online boekhouden. Het bedrijf gaat voor ultieme klanttevredenheid en is trots op de 9,6 waar klanten de software mee waarderen. Het onderzoek werd gehouden onder abonnees van de nieuwsbrief, die gevraagd werd naar de effecten van de coronacrisis op hun werk als ZZP'er. Er namen meer dan 600 ZZP’ers deel aan dit onderzoek. MoneyMonk

ZZPer loopt meer dan 10.000 euro omzet mis door coronacrisis

Gepubliceerd op 07-04-2020
Dit persbericht komt van onze trouwe partner MoneyMonk, het boekhoudprgramma voor iedere zzp'er. Probeer het gratis en ontvang 25% korting via POOQ, KLIK HIER.
 
De coronacrisis hakt er bij ZZP'ers enorm in. De meesten verloren al duizenden euro’s omzet en houden rekening met nog eens 5.000 euro gemiste inkomsten.
 
Onderzoek door MoneyMonk onder 1.000 zelfstandigen wijst uit dat de coronacrisis veel ZZP'ers zwaar valt. Ze verloren al duizenden euro’s omzet en houden rekening met meer dan 10.000 euro aan gemiste inkomsten. Zo’n 20% heeft geen buffer om dat op te vangen en slechts 38% kan maar 1 tot 3 maanden vooruit. Al bijna 40% heeft een beroep gedaan op de noodmaatregelen of is dat van plan. ZZP'ers vinden dat de overheid voldoende doet om te helpen, maar zouden daarnaast graag lagere belastingen, een basisinkomen en hogere uitkeringen zien.


“De overheid geeft aan álle ondernemers te willen helpen, in deze bizarre tijden. Met problemen die ze kunnen ervaren, maar waarvan we niet goed wisten wat er daadwerkelijk speelt. Daarom hebben we het onze klanten gevraagd. En we zijn geschrokken van de heftige uitkomsten,” vertelt Jasper Horstink, oprichter van MoneyMonk. Hij vervolgt: “Meer dan de helft is al duizenden euro’s omzet misgelopen en eenzelfde groep verwacht nog meer dan 5.000 euro inkomsten te missen in het tweede kwartaal.”
 
Uit het onderzoek blijkt bovendien dat 21% van de zelfstandigen geen buffer heeft om deze verliezen op te vangen. En van de zelfstandigen met een buffer kan 38% dat maximaal 1 tot 3 maanden volhouden. Een kleine 30% van de ondervraagde ZZP'ers verwacht tijdens de coronacrisis in financiële problemen te komen en de gevolgen aan den lijve te ondervinden.
De overheid heeft een pakket met noodmaatregelen gepresenteerd, waaronder de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) en de Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers (TOZO). Maar liefst 39% van de zelfstandigen heeft al een beroep op die maatregelen gedaan (16%) of is dat van plan (23%).
 
Los van de financiële gevolgen valt ook het extra thuiswerken ze zwaar. Ondanks dat de meerderheid ook voor de crisis al thuiswerkte blijkt 76% dat meer te doen dan daarvoor. En maar liefst 74% geeft aan dat niet vol te willen houden nadat de crisis achter de rug is.
Jasper Horstink: “We zien dat ongeveer de helft van de ZZP'ers vindt dat de overheid genoeg doet om ze te helpen. Veelgenoemde suggesties voor meer maatregelen zijn het verlagen van de belastingen, een basisinkomen voor zelfstandigen en een hogere uitkering voor hen die in de problemen komen.”
 
Over MoneyMonk en het onderzoek
MoneyMonk biedt een alles-in-één oplossing voor ondernemers, voor projectmanagement en online boekhouden. Het bedrijf gaat voor ultieme klanttevredenheid en is trots op de 9,6 waar klanten de software mee waarderen. Het onderzoek werd gehouden onder abonnees van de nieuwsbrief, die gevraagd werd naar de effecten van de coronacrisis op hun werk als ZZP'er. https://www.moneymonk.nl/.
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14 15