POOQ Blog

ZZPer loopt meer dan 10.000 euro omzet mis door coronacrisis

Gepubliceerd op 07-04-2020
Dit persbericht komt van onze trouwe partner MoneyMonk, het boekhoudprgramma voor iedere zzp'er. Probeer het gratis en ontvang 25% korting via POOQ, KLIK HIER.
 
De coronacrisis hakt er bij ZZP'ers enorm in. De meesten verloren al duizenden euro’s omzet en houden rekening met nog eens 5.000 euro gemiste inkomsten.
 
Onderzoek door MoneyMonk onder 1.000 zelfstandigen wijst uit dat de coronacrisis veel ZZP'ers zwaar valt. Ze verloren al duizenden euro’s omzet en houden rekening met meer dan 10.000 euro aan gemiste inkomsten. Zo’n 20% heeft geen buffer om dat op te vangen en slechts 38% kan maar 1 tot 3 maanden vooruit. Al bijna 40% heeft een beroep gedaan op de noodmaatregelen of is dat van plan. ZZP'ers vinden dat de overheid voldoende doet om te helpen, maar zouden daarnaast graag lagere belastingen, een basisinkomen en hogere uitkeringen zien.


“De overheid geeft aan álle ondernemers te willen helpen, in deze bizarre tijden. Met problemen die ze kunnen ervaren, maar waarvan we niet goed wisten wat er daadwerkelijk speelt. Daarom hebben we het onze klanten gevraagd. En we zijn geschrokken van de heftige uitkomsten,” vertelt Jasper Horstink, oprichter van MoneyMonk. Hij vervolgt: “Meer dan de helft is al duizenden euro’s omzet misgelopen en eenzelfde groep verwacht nog meer dan 5.000 euro inkomsten te missen in het tweede kwartaal.”
 
Uit het onderzoek blijkt bovendien dat 21% van de zelfstandigen geen buffer heeft om deze verliezen op te vangen. En van de zelfstandigen met een buffer kan 38% dat maximaal 1 tot 3 maanden volhouden. Een kleine 30% van de ondervraagde ZZP'ers verwacht tijdens de coronacrisis in financiële problemen te komen en de gevolgen aan den lijve te ondervinden.
De overheid heeft een pakket met noodmaatregelen gepresenteerd, waaronder de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) en de Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers (TOZO). Maar liefst 39% van de zelfstandigen heeft al een beroep op die maatregelen gedaan (16%) of is dat van plan (23%).
 
Los van de financiële gevolgen valt ook het extra thuiswerken ze zwaar. Ondanks dat de meerderheid ook voor de crisis al thuiswerkte blijkt 76% dat meer te doen dan daarvoor. En maar liefst 74% geeft aan dat niet vol te willen houden nadat de crisis achter de rug is.
Jasper Horstink: “We zien dat ongeveer de helft van de ZZP'ers vindt dat de overheid genoeg doet om ze te helpen. Veelgenoemde suggesties voor meer maatregelen zijn het verlagen van de belastingen, een basisinkomen voor zelfstandigen en een hogere uitkering voor hen die in de problemen komen.”
 
Over MoneyMonk en het onderzoek
MoneyMonk biedt een alles-in-één oplossing voor ondernemers, voor projectmanagement en online boekhouden. Het bedrijf gaat voor ultieme klanttevredenheid en is trots op de 9,6 waar klanten de software mee waarderen. Het onderzoek werd gehouden onder abonnees van de nieuwsbrief, die gevraagd werd naar de effecten van de coronacrisis op hun werk als ZZP'er. https://www.moneymonk.nl/.

Iedere zzper straks verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Gepubliceerd op 28-01-2020
Het lijkt er nu toch van te gaan komen, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor iedereen. Of je nu zelfstandig bent of in loondienst, dat maakt geen verschil. De regeringspartijen willen toe naar één basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid.

Tot die conclusie komen de partijen. Met 1,3 miljoen zzp’ers vindt men het risico op groto economisch gevolgen en problemen op de arbeidsmarkt te groot. Het komende half jaar worden er plannen gemaakt, volgende week is daar het eerste overleg over. Zelfs de partijen D66 een VVD staan nu achter dit plan.

Dat er iets moet gebeuren, daar is iedereen het over eens. Er is niets mis met een vangnet voor mensen die niet in staat zijn zelf een buffer op te bouwen. Waar het keer op keer fout lijkt te gaan is dat alle zzp’ers over een kam worden geschoren. Zzp’er is inmiddels een containerbegrip geworden. Iedereen die zelfstandig is en geen personeel in dienst heeft wordt op een hoop gegooid. Je kan een interim manager met een uurtarief van € 150,-  natuurlijk niet vergelijken met een zzp’er in de schoonmaak die € 25,- per uur factureert. Er wordt in Den Haag gedaan of alle 1,3 miljoen zzp’ers een enorm risico lopen bij arbeidsongeschiktheid, dat is uiteraard niet het geval. De genoemde interim manager is prima in staat zelf buffers op te bouwen. Er zijn ook tweeverdieners die prima door kunnen als de inkomsten van de zzp’ende van de twee tijdelijk wegvallen. Zo zijn er tal van situaties te bedenken waarbij de arbeidsongeschiktheidsverzekering een onnodige verplichting is.

In Den Haag lijkt men vooral niet te willen wennen aan het feit dat de arbeidsmarkt verandert. Na het debacle met de wet DBA is dit weer een hoofdstuk dat niet in het voordeel van veel zzp’ers spreekt. Het aantal zzp’ers neemt ieder jaar toe en dat lijkt niet te veranderen. Het overgrote deel van deze mensen wil dit zelf. Dat zijn geen zielige mensen die willen dat Den Haag alles voor ze regelt. Ze kiezen voor vrijheid en zijn prima in staat risico’s te analyseren en deze in te dekken. Er zijn een aantal partijen die het liefst terug willen naar de jaren 80, je hele leven in loondienst bij dezelfde werkgever en iedereen lid van de vakbond. De PvdA gaat hier zelfs zo ver in dat ze bedrijven die zzp’ers inhuren extra willen belasten. 

Over de toekomst van de arbeidsmarkt moet uiteraard gesproken worden. Extra belastingen en verplichtingen zijn niet de oplossing voor het “probleem” maar werken eerder averechts. Zzp’ers die genoeg financiële ruimte hebben moeten in alle vrijheid kunnen ondernemen en voor zzp’ers die die ruimte niet hebben moet er een oplossing komen, daar is volgens mij iedereen het over eens.

Nederland telt relatief veel zzpers

Gepubliceerd op 19-11-2019
Het Centraal Bureau voor de Statistiek deed in samenwerking met statistiekbureaus in Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en België onderzoek naar het aantal zelfstandigen zonder personeel In Nederland, de omliggende deelstaten van Duitsland en de aangrenzende gewesten van België. Uit de cijfers blijkt het aantal zzp’ers in Nederland het hoogst ligt.
 
Bijna 1,1 miljoen zzp’ers telde Nederland in 2018, dat is bijna 17 procent van de beroepsbevolking. In de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, direct grenzend aan Nederland, lag dit percentage met 9 procent een stuk lager.  Met België is het verschil kleiner. In West- en Oost-Vlaanderen werkt respectievelijk 16 en 14 procent als zelfstandige. In de rest van België ligt het percentage nog iets lager. 
 
Toch is Nederland niet de koploper als we naar de rest van Europa kijken. Griekenland neemt de eerste plaats in waar 22% van de beroepsbevolking zzp’er is. 

 

Prinsjesdag: Zelfstandigenaftrek flink naar beneden.

Gepubliceerd op 17-09-2019

Het gaat goed met Nederland. Voor het zevende jaar op rij wordt er economische groei verwacht. Toch is er voor de zzp’er ook een flinke zure appel te verwerken, er gaat flink gekort worden op de zelfstandigenaftrek.

Zuur
In de tweede kamer bood minister Hoekstra vandaag de Miljoenennota en de rijksbegroting aan. Daarin staan alle plannen die het kabinet heeft voor 2020. Dat de regering het aantal zzp’ers af wil remmen blijkt wederom. In juni is het plan plan gemaakt om zzp’ers te verplichten een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, vandaag werd duidelijk dat de zelfstandigenaftrek flink gekort wordt. In 9 jaar gaat de zelfstandigenaftrek van € 7280,- naar € 5000,-. Dit alles wordt gedaan om het verschil in belastingdruk tussen werkenden in loondienst en zzp’ers te verkleinen. 
 
Zoet
Gelukkig is er ook goed nieuws, tegenover de verlaging van de zelfstandigenaftrek staat namelijk een verhoging van de arbeidskorting en een aantal andere maatregelen die voor lastenverlichting moeten zorgen. Deze maatregelen gelden ook voor werkenden in loondienst. Je kan dus wel stellen dat de zzp’er, ten opzichte van de werkenden in loondienst, er minder hard op vooruit gaat.
 

MoneyMonk eerste boekhoudprogramma in Nederland met een PSD2-vergunning!

Gepubliceerd op 02-08-2019

MoneyMonk is de eerste leverancier van boekhoudsoftware die van De Nederlandsche Bank (DNB) een PSD2-vergunning heeft gekregen als Betaaldienstverlener.

In Nederland is DNB belast met de taak voor het toezicht op en het uitgeven van vergunningen aan Third Party Providers (TPP’s) onder PSD2. Voor toekenning van een vergunning worden strikte eisen gesteld.

MoneyMonk is in 2018 begonnen met de voorbereidingen voor de vergunningaanvraag en heeft zich laten bijstaan door specialisten van Enigma Consulting.

Het aanbieden van software waarmee geconsolideerde rekeninginformatie getoond wordt, is met de nieuwe PSD2-wetgeving een dienst geworden die onder het toezicht van DNB staat. Er geldt een vergunningplicht voor leveranciers die software aanbieden waarbij rekening- en transactieinformatie wordt verwerkt, zoals boekhoudprogramma’s en huishoudboekjes.

Jasper Horstink (CEO) van MoneyMonk

Wij zijn enorm blij dat wij als eerste boekhoudprogramma in Nederland de vergunning toegekend hebben gekregen door DNB. De vergunning stelt ons in staat om onze klanten nog beter te kunnen helpen. Zo hebben ze een actueler beeld van hun financiële situatie en kunnen ze nog meer tijd besparen op hun administratie.

We zagen al vrij snel in dat de invoering van PSD2 voor ons een erg belangrijk thema zou gaan worden in 2019. Daarom hebben we in 2018 volop geïnvesteerd in de voorbereiding op het verkrijgen van de vergunning.

Onze speciale dank gaat uit naar Bas van Haag voor zijn begeleiding namens DNB en Paul Jans en Geert Blom van Enigma Consulting.

Voordelen van PSD2 voor de ondernemer

Met de invoering van PSD2 kunnen vergunninghoudende TPP’s met behulp van API’s rekeninginformatie ophalen bij banken. Het ophalen van deze informatie mag alleen nadat de klant daar toestemming voor heeft verleend. Zo kan de klant zelf bepalen met welke TPP’s de rekeninginformatie wordt gedeeld.

API’s maken het mogelijk om geautomatiseerd informatie uit te wisselen tussen de computersystemen van de banken en de TPP’s. Op die manier kan de rekening- en transactie informatie van de klant geautomatiseerd ingelezen worden in de administratie van de ondernemer.

De ondernemer bespaart zo tijd, omdat de gegevens niet meer handmatig uitgewisseld hoeven te worden. Ook ontstaat er zo een actueel beeld van de financiële situatie van de ondernemer. Dit stelt de ondernemer in staat om betere financiële beslissingen te nemen.

Wiste je dat via POOQ de eerste 12 maanden 25% korting krijgt bij MoneyMonk en je mag het eerst 30 dagen gratis uitproberen. Meer Informatie

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13 14