POOQ Blog

Voor de zzp’er; de hypotheek mogelijkheden per bank.

Gepubliceerd op 08-04-2015
Het kopen van een eigen huis is voor mensen zonder een vast arbeidscontract een heikele zaak. Al jarenlang wordt er vooral door flexwerkers en ZZP’ers geklaagd dat de bank zo moeilijk doet als ze om een hypotheek vragen.   De Vereniging Eigen Huis heeft onderzocht hoe de huidige hypotheekmarkt voor deze groep er uit ziet. De verschillen tussen de banken zijn vooral voor ZZP’ers groot.  
 
 
ABN AMRO
Vanaf drie jaar zelfstandig: 100% van het gemiddeld jaarinkomen van de afgelopen drie jaar telt mee bij de hypotheekverstrekking. Als het laatste jaarinkomen lager is dan dat gemiddelde, geldt het laatste inkomen als maximum. Korter dan drie jaar zelfstandig? Dan is een prognose van een deskundige verplicht . Korter dan een jaar zelfstandig? Dan is geen financiering mogelijk. Tussen één en twee jaar zelfstandig? Dan geldt 75% van het gemiddeld jaarinkomen als uitgangspunt. Als de prognose lager is dan dit gemiddelde, telt de prognose als maximum. Tussen twee en drie jaar zelfstandig? Dan geldt 90% van het gemiddeld jaarinkomen als uitgangspunt, met de prognose als maximum.  
 
 
AEGON
De gemiddelde inkomsten over de laatste drie kalenderjaren gelden als uitgangspunt. Korter bezig? Dan moet dit worden aangevuld met een onderbouwde prognose van een deskundige. Met NHG? Dan gelden de normen van NHG. Zonder NHG: maximaal 80% van de marktwaarde.  
Argenta
Het gemiddelde inkomsten van de laatste drie jaar is het uitgangspunt, met als maximum het laatste jaarinkomen. Met NHG: verstrekking op basis van normen NHG. Zonder NHG: maximaal 65% van de marktwaarde van de woning is het uitgangspunt.  
 
 
ASR
Op basis van de jaarcijfers van de laatste drie jaar. Afhankelijk van de kwaliteit van de jaarcijfers en eventuele conjunctuurinvloeden: maximaal 80% tot 100% van het inkomen geldt als uitgangspunt. Als er sprake is van een hypotheek met NHG, gelden de NHG- normen.
 
BLG
Hypotheekverstrekking op basis van 80% van het gemiddelde inkomen van de laatste drie jaar.  
 
 
Centraal Beheer
Drie kalenderjaren zelfstandig. Door accountant (NBA of NOAB) ingevuld formulier ‘Verklaring Zelfstandigen’. Is er geen Verklaring Zelfstandigen mogelijk dan jaarrekeningen/belastingaangiften van de laatste drie kalenderjaren. Uitgangspunt is gemiddelde nettowinst over de laatste drie kalenderjaren, met als maximum de nettowinst van het laatste kalenderjaar. Voor NHG-aanvragen gelden NHG voorwaarden.  
 
 
Florius
Zie ABN AMRO.  
 
 
Hypotrust
Afhankelijk van hypotheekvorm, branche en cijfers.  
 
 
ING
Op basis van drie boekjaren (tenminste twee jaarrekeningen) en één aangifte inkomstenbelasting. Voor starters wordt aanvullende informatie gevraagd zoals ondernemersplan, prognose, cv, opgave orderportefeuille. Gemiddelde inkomen voor starters op basis van 80% van het prognose-inkomen.  
 
 
Lloyds Bank
Hypotheekverstrekking op basis van volledige jaarrekeningen van de laatste drie jaar, aangiften en aanslagen inkomstenbelasting in de laatste drie jaar, prognose lopend boekjaar en recent uittreksel handelsregister. Maximaal 80% marktwaarde van de woning kan worden gefinancierd. Zzp’ers in de horeca kunnen geen hypotheek krijgen.  
 
 
MoneYou
Geen hypotheek aan ondernemer  
 
 
Munt Hypotheken
NHG? Dan hypotheekverstrekking op basis van 100% van het inkomen. Geen NHG? Dan op basis van 70% van het inkomen.  
 
 
Nationale Nederlanden
Zowel voor NHG als niet NHG geldt: de ondernemer moet minimaal drie jaar zelfstandig zijn. Gemiddelde inkomen moet in twee van de drie jaar gerealiseerd zijn, tot maximaal het inkomen van het laatste jaar. Gemiddelde inkomen wordt voor 90% meegeteld.  
 
 
Obvion
Gemiddeld inkomen van de laatste drie jaren geldt als uitgangspunt, met het laatste inkomen als maximum. Tenminste twee jaar zelfstandig? Dan aanvullen met een prognose.  
 
 
Rabobank
Stabiel inkomen wordt vastgesteld op basis van een inkomensverklaring, op basis van jaarrekeningen van de laatste drie jaar. Starters vanaf 1 jaar actief: aanvullen met prognose deskundige.  
 
 
SNS
Op basis van het gemiddelde van de laatste drie boekjaren (cijfers, belastingaangiften en aanslagen). Het inkomen van het laatste boekjaar geldt als maximum.  
 
 
Regiobank
Zie SNS  
 
 
Syntrus Achmea
De gemiddelde netto winst van de laatste drie kalenderjaren geldt als uitgangspunt, met als maximum het laatste jaarinkomen. Het lopende jaar moet in lijn zijn met de voorgaande jaren.  
 
 
Tellius Hypotheken
Zie Syntrus  
 
 
Triodos Bank
Op basis van drie volledige kalenderjaren.  
 
 
Woonfonds
Drie kalenderjaren zelfstandig. Door accountant (NBA of NOAB) ingevuld formulier ‘Verklaring Zelfstandigen’. Is er geen Verklaring Zelfstandigen mogelijk dan jaarrekeningen/belastingaangiften van de laatste drie kalenderjaren. Uitgangspunt gemiddelde nettowinst over de laatste drie kalenderjaren, met als maximum de nettowinst van het laatste kalenderjaar. Voor NHG-aanvragen gelden NHG voorwaarden.  

D66 en VVD de grootste onder ZZP'ers

Gepubliceerd op 23-03-2015

D66 en VVD zijn de grote winnaars onder de zzp’ers met respectievelijk 21 en 25 zetels. Dat blijkt uit een peiling welke is uitgevoerd door POOQ.nl, een platform met meer dan 15.000 zzp'ers.

Als mogelijke coalitie hebben de VVD en D66 gezamenlijk een monsterscore van 46 zetels van de mogelijk 75 zetels in de eerste kamer. Een afgetekende overwinning onder de zzp’ers.

| Create infographics

VAR voor 2014 langer geldig

Gepubliceerd op 02-10-2014

Heb je een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) voor 2014? In de loop van 2015 gaat de wet- en regelgeving voor de VAR veranderen. Daarom gaat een aantal zaken dit jaar anders. Je hebt als het goed is hierover een brief ontvangen.
 
VAR's voor 2014 blijven ook in 2015 geldig totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. U kunt de VAR voor 2014 dus ook in 2015 blijven gebruiken, zolang u hetzelfde werk onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden blijft doen.
Zodra de nieuwe wet- en regelgeving bekend is, informeren wij u daarover via de website van de Belastingdienst. Zij informeren u ook wanneer de VAR voor 2014 niet langer geldig is en wat u verder moet doen.
 
Wanneer wel een nieuwe VAR aanvragen
Ga je dit jaar of in 2015 werken onder andere omstandigheden of voorwaarden? Of ga je andere werkzaamheden uitvoeren dan de huidige werkzaamheden? Dan vraag je hiervoor gewoon een VAR voor 2014 of voor 2015 aan. Een VAR voor 2014 kun je heel 2014 aanvragen. 
 
Meer informatie
Heb je nog vragen? Bijvoorbeeld omdat je twijfelt of je een nieuwe VAR nodig hebt? Kijk dan op www.belastingdienst.nl/var. Je vindt daar ook antwoorden op veelgestelde vragen.
1 2 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15