POOQ Blog

Iedere zzper straks verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Gepubliceerd op 28-01-2020
Het lijkt er nu toch van te gaan komen, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor iedereen. Of je nu zelfstandig bent of in loondienst, dat maakt geen verschil. De regeringspartijen willen toe naar één basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid.

Tot die conclusie komen de partijen. Met 1,3 miljoen zzp’ers vindt men het risico op groto economisch gevolgen en problemen op de arbeidsmarkt te groot. Het komende half jaar worden er plannen gemaakt, volgende week is daar het eerste overleg over. Zelfs de partijen D66 een VVD staan nu achter dit plan.

Dat er iets moet gebeuren, daar is iedereen het over eens. Er is niets mis met een vangnet voor mensen die niet in staat zijn zelf een buffer op te bouwen. Waar het keer op keer fout lijkt te gaan is dat alle zzp’ers over een kam worden geschoren. Zzp’er is inmiddels een containerbegrip geworden. Iedereen die zelfstandig is en geen personeel in dienst heeft wordt op een hoop gegooid. Je kan een interim manager met een uurtarief van € 150,-  natuurlijk niet vergelijken met een zzp’er in de schoonmaak die € 25,- per uur factureert. Er wordt in Den Haag gedaan of alle 1,3 miljoen zzp’ers een enorm risico lopen bij arbeidsongeschiktheid, dat is uiteraard niet het geval. De genoemde interim manager is prima in staat zelf buffers op te bouwen. Er zijn ook tweeverdieners die prima door kunnen als de inkomsten van de zzp’ende van de twee tijdelijk wegvallen. Zo zijn er tal van situaties te bedenken waarbij de arbeidsongeschiktheidsverzekering een onnodige verplichting is.

In Den Haag lijkt men vooral niet te willen wennen aan het feit dat de arbeidsmarkt verandert. Na het debacle met de wet DBA is dit weer een hoofdstuk dat niet in het voordeel van veel zzp’ers spreekt. Het aantal zzp’ers neemt ieder jaar toe en dat lijkt niet te veranderen. Het overgrote deel van deze mensen wil dit zelf. Dat zijn geen zielige mensen die willen dat Den Haag alles voor ze regelt. Ze kiezen voor vrijheid en zijn prima in staat risico’s te analyseren en deze in te dekken. Er zijn een aantal partijen die het liefst terug willen naar de jaren 80, je hele leven in loondienst bij dezelfde werkgever en iedereen lid van de vakbond. De PvdA gaat hier zelfs zo ver in dat ze bedrijven die zzp’ers inhuren extra willen belasten. 

Over de toekomst van de arbeidsmarkt moet uiteraard gesproken worden. Extra belastingen en verplichtingen zijn niet de oplossing voor het “probleem” maar werken eerder averechts. Zzp’ers die genoeg financiële ruimte hebben moeten in alle vrijheid kunnen ondernemen en voor zzp’ers die die ruimte niet hebben moet er een oplossing komen, daar is volgens mij iedereen het over eens.

Nederland telt relatief veel zzpers

Gepubliceerd op 19-11-2019
Het Centraal Bureau voor de Statistiek deed in samenwerking met statistiekbureaus in Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en België onderzoek naar het aantal zelfstandigen zonder personeel In Nederland, de omliggende deelstaten van Duitsland en de aangrenzende gewesten van België. Uit de cijfers blijkt het aantal zzp’ers in Nederland het hoogst ligt.
 
Bijna 1,1 miljoen zzp’ers telde Nederland in 2018, dat is bijna 17 procent van de beroepsbevolking. In de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, direct grenzend aan Nederland, lag dit percentage met 9 procent een stuk lager.  Met België is het verschil kleiner. In West- en Oost-Vlaanderen werkt respectievelijk 16 en 14 procent als zelfstandige. In de rest van België ligt het percentage nog iets lager. 
 
Toch is Nederland niet de koploper als we naar de rest van Europa kijken. Griekenland neemt de eerste plaats in waar 22% van de beroepsbevolking zzp’er is. 

 

Prinsjesdag: Zelfstandigenaftrek flink naar beneden.

Gepubliceerd op 17-09-2019

Het gaat goed met Nederland. Voor het zevende jaar op rij wordt er economische groei verwacht. Toch is er voor de zzp’er ook een flinke zure appel te verwerken, er gaat flink gekort worden op de zelfstandigenaftrek.

Zuur
In de tweede kamer bood minister Hoekstra vandaag de Miljoenennota en de rijksbegroting aan. Daarin staan alle plannen die het kabinet heeft voor 2020. Dat de regering het aantal zzp’ers af wil remmen blijkt wederom. In juni is het plan plan gemaakt om zzp’ers te verplichten een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, vandaag werd duidelijk dat de zelfstandigenaftrek flink gekort wordt. In 9 jaar gaat de zelfstandigenaftrek van € 7280,- naar € 5000,-. Dit alles wordt gedaan om het verschil in belastingdruk tussen werkenden in loondienst en zzp’ers te verkleinen. 
 
Zoet
Gelukkig is er ook goed nieuws, tegenover de verlaging van de zelfstandigenaftrek staat namelijk een verhoging van de arbeidskorting en een aantal andere maatregelen die voor lastenverlichting moeten zorgen. Deze maatregelen gelden ook voor werkenden in loondienst. Je kan dus wel stellen dat de zzp’er, ten opzichte van de werkenden in loondienst, er minder hard op vooruit gaat.
 

MoneyMonk eerste boekhoudprogramma in Nederland met een PSD2-vergunning!

Gepubliceerd op 02-08-2019

MoneyMonk is de eerste leverancier van boekhoudsoftware die van De Nederlandsche Bank (DNB) een PSD2-vergunning heeft gekregen als Betaaldienstverlener.

In Nederland is DNB belast met de taak voor het toezicht op en het uitgeven van vergunningen aan Third Party Providers (TPP’s) onder PSD2. Voor toekenning van een vergunning worden strikte eisen gesteld.

MoneyMonk is in 2018 begonnen met de voorbereidingen voor de vergunningaanvraag en heeft zich laten bijstaan door specialisten van Enigma Consulting.

Het aanbieden van software waarmee geconsolideerde rekeninginformatie getoond wordt, is met de nieuwe PSD2-wetgeving een dienst geworden die onder het toezicht van DNB staat. Er geldt een vergunningplicht voor leveranciers die software aanbieden waarbij rekening- en transactieinformatie wordt verwerkt, zoals boekhoudprogramma’s en huishoudboekjes.

Jasper Horstink (CEO) van MoneyMonk

Wij zijn enorm blij dat wij als eerste boekhoudprogramma in Nederland de vergunning toegekend hebben gekregen door DNB. De vergunning stelt ons in staat om onze klanten nog beter te kunnen helpen. Zo hebben ze een actueler beeld van hun financiële situatie en kunnen ze nog meer tijd besparen op hun administratie.

We zagen al vrij snel in dat de invoering van PSD2 voor ons een erg belangrijk thema zou gaan worden in 2019. Daarom hebben we in 2018 volop geïnvesteerd in de voorbereiding op het verkrijgen van de vergunning.

Onze speciale dank gaat uit naar Bas van Haag voor zijn begeleiding namens DNB en Paul Jans en Geert Blom van Enigma Consulting.

Voordelen van PSD2 voor de ondernemer

Met de invoering van PSD2 kunnen vergunninghoudende TPP’s met behulp van API’s rekeninginformatie ophalen bij banken. Het ophalen van deze informatie mag alleen nadat de klant daar toestemming voor heeft verleend. Zo kan de klant zelf bepalen met welke TPP’s de rekeninginformatie wordt gedeeld.

API’s maken het mogelijk om geautomatiseerd informatie uit te wisselen tussen de computersystemen van de banken en de TPP’s. Op die manier kan de rekening- en transactie informatie van de klant geautomatiseerd ingelezen worden in de administratie van de ondernemer.

De ondernemer bespaart zo tijd, omdat de gegevens niet meer handmatig uitgewisseld hoeven te worden. Ook ontstaat er zo een actueel beeld van de financiële situatie van de ondernemer. Dit stelt de ondernemer in staat om betere financiële beslissingen te nemen.

Wiste je dat via POOQ de eerste 12 maanden 25% korting krijgt bij MoneyMonk en je mag het eerst 30 dagen gratis uitproberen. Meer Informatie

POOQ bestaat 10 jaar!

Gepubliceerd op 12-06-2019

Een mijlpaal is bereikt, vandaag precies 10 jaar geleden schreef de eerste zzp’er zich in bij POOQ. In 2009 gingen we vol energie aan de slag, maar gemakkelijk was het begin niet. Want waarom zou een bedrijf opdrachten op een website plaatsen zonder dat er ook maar één zzp’er ingeschreven stond? En zonder opdrachten zou er geen zzp’er zijn die bij ons een account aan wilde maken. Gelukkig waren er een aantal opdrachtgevers die vertrouwen hadden in onze plannen en hun opdrachten op onze site plaatsten. De zzp’ers volgden daarna vanzelf. Het was een spannende periode; bij iedere nieuwe zzp’er gingen de high fives door het kleine kantoor! Op het moment dat het aantal zzp’ers hard begon te groeien kwamen er ook steeds meer nieuwe opdrachtgevers bij. Nu, 10 jaar later, groeien we ieder jaar harder dan het jaar daarvoor. Er zijn inmiddels meer dan 75.000 opdrachten geplaatst en meer dan 25.000 zzp’ers hebben zich bij ons ingeschreven. Omzet is belangrijk, maar het mooiste is toch dat we regelmatig een berichtje ontvangen van een zzp’er die blij is met POOQ. Daar doen we het voor! Ook de komende jaren blijven we ons best doen om iedere zzp’er een mooie opdracht en opdrachtgevers geschikte zzp’ers te bezorgen. Dank aan alle zzp’ers, partners, opdrachtgevers en iedereen die heeft bijgedragen aan het succes van POOQ, op naar de volgende 10 jaar!

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14 15