POOQ Blog

ZZP’ers tonen weerbaarheid na eerste coronaklappen

Gepubliceerd op 05-08-2020

Dit persbericht komt van onze trouwe partner MoneyMonk, het boekhoudprogramma voor iedere zzp'er. Probeer het gratis en ontvang 25% korting via POOQ, KLIK HIER.

Bijna de helft van de ZZP’ers is geen omzet misgelopen en een groot deel kan zich goed vinden in het overheidsbeleid voor zelfstandigen.

Een kleine 40 procent van de ZZP’ers is geen omzet misgelopen en maar liefst 8 op de 10 blijkt een financiële buffer te hebben om klappen op te vallen. In het tweede kwartaal verwacht bovendien nog maar 17% in de problemen te komen, waar dat begin april nog 30% was. Bovendien is de meerderheid tevreden met het overheidsbeleid voor zelfstandigen en is er zelfs begrip voor de partnertoets die inmiddels weer van toepassing is.

“We schrokken in april van de grote omzetverliezen bij ZZP’ers en die treffen helaas nog steeds een kleine groep,” vertelt Jasper Horstink, oprichter van MoneyMonk. “Toch zien we ook dat er vooral positiviteit heerst en dat de echt financiële problemen uit lijken te blijven. ZZP’ers laten zich niet zomaar uit het veld slaan.”

Van de meer dan 600 ondervraagde ZZP’ers blijkt 39,4% geen omzet te zijn misgelopen. Van de zelfstandigen die wel omzet misliepen gaat het bij 19% om meer dan 10.000 euro en bij slechts 8% om meer dan 25.000 euro. Een grotere groep is zo’n 5.000 euro misgelopen. Hier staat tegenover dat 83% aangeeft een financiële buffer te hebben en dat slechts 17% aangeeft financiële problemen te verwachten. Dat was in april nog 30%, waarmee het erop lijkt dat ZZP’ers zich al gedeeltelijk hebben kunnen herstellen. Bovendien geeft nu 60% aan meer dan 3 maanden vooruit te kunnen, terwijl dat eerder nog maar 47% was.

Slechts 24% van de ZZP’ers heeft noodhulp aangevraagd en nog 7% is van plan dat te gaan doen. Een groot deel van de zelfstandigen geeft bovendien aan tevreden te zijn met het overheidsbeleid voor ZZP’ers. Zelfs de toevoeging van de partnertoets in het tweede kwartaal wordt door 73% van hen die daarmee bekend zijn neutraal tot positief beoordeeld.

“We zien dat 7% van de ZZP’ers erover nadenkt om te stoppen. Heel pijnlijk en ontzettend zonde, maar dat betekent ook dat de grote meerderheid het wel ziet zitten en het hoofd nog goed boven water weet te houden.”

Over MoneyMonk en het onderzoek

MoneyMonk biedt een alles-in-één oplossing voor ondernemers, voor projectmanagement en online boekhouden. Het bedrijf gaat voor ultieme klanttevredenheid en is trots op de 9,6 waar klanten de software mee waarderen. Het onderzoek werd gehouden onder abonnees van de nieuwsbrief, die gevraagd werd naar de effecten van de coronacrisis op hun werk als ZZP'er. Er namen meer dan 600 ZZP’ers deel aan dit onderzoek. MoneyMonk

ZZPer loopt meer dan 10.000 euro omzet mis door coronacrisis

Gepubliceerd op 07-04-2020
Dit persbericht komt van onze trouwe partner MoneyMonk, het boekhoudprgramma voor iedere zzp'er. Probeer het gratis en ontvang 25% korting via POOQ, KLIK HIER.
 
De coronacrisis hakt er bij ZZP'ers enorm in. De meesten verloren al duizenden euro’s omzet en houden rekening met nog eens 5.000 euro gemiste inkomsten.
 
Onderzoek door MoneyMonk onder 1.000 zelfstandigen wijst uit dat de coronacrisis veel ZZP'ers zwaar valt. Ze verloren al duizenden euro’s omzet en houden rekening met meer dan 10.000 euro aan gemiste inkomsten. Zo’n 20% heeft geen buffer om dat op te vangen en slechts 38% kan maar 1 tot 3 maanden vooruit. Al bijna 40% heeft een beroep gedaan op de noodmaatregelen of is dat van plan. ZZP'ers vinden dat de overheid voldoende doet om te helpen, maar zouden daarnaast graag lagere belastingen, een basisinkomen en hogere uitkeringen zien.


“De overheid geeft aan álle ondernemers te willen helpen, in deze bizarre tijden. Met problemen die ze kunnen ervaren, maar waarvan we niet goed wisten wat er daadwerkelijk speelt. Daarom hebben we het onze klanten gevraagd. En we zijn geschrokken van de heftige uitkomsten,” vertelt Jasper Horstink, oprichter van MoneyMonk. Hij vervolgt: “Meer dan de helft is al duizenden euro’s omzet misgelopen en eenzelfde groep verwacht nog meer dan 5.000 euro inkomsten te missen in het tweede kwartaal.”
 
Uit het onderzoek blijkt bovendien dat 21% van de zelfstandigen geen buffer heeft om deze verliezen op te vangen. En van de zelfstandigen met een buffer kan 38% dat maximaal 1 tot 3 maanden volhouden. Een kleine 30% van de ondervraagde ZZP'ers verwacht tijdens de coronacrisis in financiële problemen te komen en de gevolgen aan den lijve te ondervinden.
De overheid heeft een pakket met noodmaatregelen gepresenteerd, waaronder de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) en de Tijdelijke Ondersteuning Zelfstandig Ondernemers (TOZO). Maar liefst 39% van de zelfstandigen heeft al een beroep op die maatregelen gedaan (16%) of is dat van plan (23%).
 
Los van de financiële gevolgen valt ook het extra thuiswerken ze zwaar. Ondanks dat de meerderheid ook voor de crisis al thuiswerkte blijkt 76% dat meer te doen dan daarvoor. En maar liefst 74% geeft aan dat niet vol te willen houden nadat de crisis achter de rug is.
Jasper Horstink: “We zien dat ongeveer de helft van de ZZP'ers vindt dat de overheid genoeg doet om ze te helpen. Veelgenoemde suggesties voor meer maatregelen zijn het verlagen van de belastingen, een basisinkomen voor zelfstandigen en een hogere uitkering voor hen die in de problemen komen.”
 
Over MoneyMonk en het onderzoek
MoneyMonk biedt een alles-in-één oplossing voor ondernemers, voor projectmanagement en online boekhouden. Het bedrijf gaat voor ultieme klanttevredenheid en is trots op de 9,6 waar klanten de software mee waarderen. Het onderzoek werd gehouden onder abonnees van de nieuwsbrief, die gevraagd werd naar de effecten van de coronacrisis op hun werk als ZZP'er. https://www.moneymonk.nl/.

Iedere zzper straks verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Gepubliceerd op 28-01-2020
Het lijkt er nu toch van te gaan komen, een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor iedereen. Of je nu zelfstandig bent of in loondienst, dat maakt geen verschil. De regeringspartijen willen toe naar één basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid.

Tot die conclusie komen de partijen. Met 1,3 miljoen zzp’ers vindt men het risico op groto economisch gevolgen en problemen op de arbeidsmarkt te groot. Het komende half jaar worden er plannen gemaakt, volgende week is daar het eerste overleg over. Zelfs de partijen D66 een VVD staan nu achter dit plan.

Dat er iets moet gebeuren, daar is iedereen het over eens. Er is niets mis met een vangnet voor mensen die niet in staat zijn zelf een buffer op te bouwen. Waar het keer op keer fout lijkt te gaan is dat alle zzp’ers over een kam worden geschoren. Zzp’er is inmiddels een containerbegrip geworden. Iedereen die zelfstandig is en geen personeel in dienst heeft wordt op een hoop gegooid. Je kan een interim manager met een uurtarief van € 150,-  natuurlijk niet vergelijken met een zzp’er in de schoonmaak die € 25,- per uur factureert. Er wordt in Den Haag gedaan of alle 1,3 miljoen zzp’ers een enorm risico lopen bij arbeidsongeschiktheid, dat is uiteraard niet het geval. De genoemde interim manager is prima in staat zelf buffers op te bouwen. Er zijn ook tweeverdieners die prima door kunnen als de inkomsten van de zzp’ende van de twee tijdelijk wegvallen. Zo zijn er tal van situaties te bedenken waarbij de arbeidsongeschiktheidsverzekering een onnodige verplichting is.

In Den Haag lijkt men vooral niet te willen wennen aan het feit dat de arbeidsmarkt verandert. Na het debacle met de wet DBA is dit weer een hoofdstuk dat niet in het voordeel van veel zzp’ers spreekt. Het aantal zzp’ers neemt ieder jaar toe en dat lijkt niet te veranderen. Het overgrote deel van deze mensen wil dit zelf. Dat zijn geen zielige mensen die willen dat Den Haag alles voor ze regelt. Ze kiezen voor vrijheid en zijn prima in staat risico’s te analyseren en deze in te dekken. Er zijn een aantal partijen die het liefst terug willen naar de jaren 80, je hele leven in loondienst bij dezelfde werkgever en iedereen lid van de vakbond. De PvdA gaat hier zelfs zo ver in dat ze bedrijven die zzp’ers inhuren extra willen belasten. 

Over de toekomst van de arbeidsmarkt moet uiteraard gesproken worden. Extra belastingen en verplichtingen zijn niet de oplossing voor het “probleem” maar werken eerder averechts. Zzp’ers die genoeg financiële ruimte hebben moeten in alle vrijheid kunnen ondernemen en voor zzp’ers die die ruimte niet hebben moet er een oplossing komen, daar is volgens mij iedereen het over eens.

Nederland telt relatief veel zzpers

Gepubliceerd op 19-11-2019
Het Centraal Bureau voor de Statistiek deed in samenwerking met statistiekbureaus in Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en België onderzoek naar het aantal zelfstandigen zonder personeel In Nederland, de omliggende deelstaten van Duitsland en de aangrenzende gewesten van België. Uit de cijfers blijkt het aantal zzp’ers in Nederland het hoogst ligt.
 
Bijna 1,1 miljoen zzp’ers telde Nederland in 2018, dat is bijna 17 procent van de beroepsbevolking. In de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, direct grenzend aan Nederland, lag dit percentage met 9 procent een stuk lager.  Met België is het verschil kleiner. In West- en Oost-Vlaanderen werkt respectievelijk 16 en 14 procent als zelfstandige. In de rest van België ligt het percentage nog iets lager. 
 
Toch is Nederland niet de koploper als we naar de rest van Europa kijken. Griekenland neemt de eerste plaats in waar 22% van de beroepsbevolking zzp’er is. 

 

Prinsjesdag: Zelfstandigenaftrek flink naar beneden.

Gepubliceerd op 17-09-2019

Het gaat goed met Nederland. Voor het zevende jaar op rij wordt er economische groei verwacht. Toch is er voor de zzp’er ook een flinke zure appel te verwerken, er gaat flink gekort worden op de zelfstandigenaftrek.

Zuur
In de tweede kamer bood minister Hoekstra vandaag de Miljoenennota en de rijksbegroting aan. Daarin staan alle plannen die het kabinet heeft voor 2020. Dat de regering het aantal zzp’ers af wil remmen blijkt wederom. In juni is het plan plan gemaakt om zzp’ers te verplichten een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, vandaag werd duidelijk dat de zelfstandigenaftrek flink gekort wordt. In 9 jaar gaat de zelfstandigenaftrek van € 7280,- naar € 5000,-. Dit alles wordt gedaan om het verschil in belastingdruk tussen werkenden in loondienst en zzp’ers te verkleinen. 
 
Zoet
Gelukkig is er ook goed nieuws, tegenover de verlaging van de zelfstandigenaftrek staat namelijk een verhoging van de arbeidskorting en een aantal andere maatregelen die voor lastenverlichting moeten zorgen. Deze maatregelen gelden ook voor werkenden in loondienst. Je kan dus wel stellen dat de zzp’er, ten opzichte van de werkenden in loondienst, er minder hard op vooruit gaat.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 14 15