POOQ Blog

BNR: ZZP'ers blijven massaal onverzekerd werken

Gepubliceerd op 17-08-2015

Ruim de helft van de zelfstandigen heeft niets geregeld bij arbeidsongeschiktheid. Een klein deel valt terug op het inkomen van de partner en slechts een kwart heeft de risico's goed afgedekt. De cijfers blijken uit onderzoek van POOQ.nl

Lees verder en beluister het fragment via: BNR.nl

Telegraaf.nl: Zzp'ers eisen vaker voorschotbetaling

Gepubliceerd op 17-08-2015

Steeds meer zzp'ers en freelancers vragen om voorschotbetaling. Meer dan de helft van de opdrachtgevers betaalt namelijk te laat of hanteert lange betalingstermijnen. Dit blijkt uit onderzoek van POOQ

 

Lees verder op telegraaf.nl

 

Zzper blijft onverzekerd

Gepubliceerd op 30-07-2015

De kleine zelfstandige mag dan wel hoog opgeleid zijn, maar lijkt nog steeds niet de reserves op te bouwen voor een fatsoenlijk vangnet. Ruim de helft van de zzp’ers heeft niets geregeld bij arbeidsongeschiktheid. Een klein deel valt terug op het inkomen van de partner, slechts een kwart heeft de risico’s goed afgedekt met een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

In 2012 startte Wijzer in Geldzaken in opdracht van het ministerie van Financiën al een onderzoek onder zzp’ers waaruit 60% onverzekerd bleek te zijn. Nu, drie jaar later, lijkt er niet veel veranderd. POOQ.nl startte in opdracht van onafhankelijk verzekeringsadviseur Meeùs onder 1481 zzp’ers een eigen onderzoek om beter inzicht te krijgen in financiële voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid. 

Een groot gedeelte van de zelfstandigen is hbo of universitair opgeleid en 49% heeft een gezinssamenstelling van drie tot vier personen. Toch blijken beiden niet voldoende reden om financiële risico’s goed af te dekken. Slechts een kwart is goed verzekerd wanneer het tegen zit, een klein percentage valt terug op de partner (12%) en een aantal doen een beroep op een broodfonds (6%). 

Daarnaast heeft bijna de helft (45%) van de kleine ondernemers niets geregeld voor de onderneming. Ruim één derde kiest er voor om in dat geval de onderneming te stoppen en een kleine 15% draagt de zaken over aan de partner.

Zzp'er investeert volop in professionele ontwikkeling

Gepubliceerd op 26-06-2015

Ontwikkeling staat tegenwoordig hoog op de agenda van de zzp'er. Zelfstandigen volgen seminars, cursussen en opleidingen om up tot date te blijven op hun vakgebied. Meer dan 85 % investeert in ontwikkeling en is niet te beroerd daar voor te betalen. Maar liefst een kwart geeft daar meer dan Euro 1.500.- per jaar aan uit. Vooral zelfstandigen op het gebied van administratie, communicatie, ICT en management besteden veel tijd en geld hun professionele ontwikkeling.
 
POOQ.nl, bekende matchsite voor zzp'ers en opdrachtgevers, deed onder zijn 15.000 leden onderzoek naar hun investering in beroepsmatige ontwikkeling. Meer dan de helft van de ondervraagden ontwikkelt zich op hun beroepsgebied en betaalt daar ook voor. Populair zijn seminars en webinars, op de voet gevolgd door cursussen. Met 30% is het volgen van een opleiding het minst populair. 
 
Andere vormen van ontwikkeling worden ook volop aangewend. Maar liefst 76% doet aan zelfstudie met behulp van boeken en webartikelen en 60% gebruikt vakliteratuur om actuele kennis op te doen. Opvallend is dat slechts 15 % van de ondervraagden weinig, of helemaal niet zijn of haar kennis bijschaaft.
 
Oprichter en eigenaar Elmar Vat van zzp marktplaats POOQ.nl is enthousiast, maar verbaast zich niet over de uitkomsten van het onderzoek. "We werken dagelijks met opdrachtgevers en zzp'ers dus deze professionele instelling is voor ons geen nieuws. Het feit dat zzp'ers zich blijven ontwikkelen draagt ongetwijfeld bij aan hun steeds sterkere positie op de arbeidsmarkt. Voorbeelden daarvan zien we dagelijks in de contacten met onze leden".  

Kogel bijna door de kerk. Kamermeerderheid voor behoud zelfstandigenaftrek

Gepubliceerd op 04-06-2015

NVJ-secretaris Thomas Bruning; ‘We kunnen de petitie zelfstandigenaftrek wel sluiten, regeringspartijen beloven dat aftrek blijft’. Ed Groot (PvdA) en Erik Ziengs (VVD) zijn voor continuering van de aftrek en hiermee is er een kamermeerderheid  voor behoud van dit fiscaal voordeel zo goed als zeker een feit.
 
Eric Wiebes
Aanleiding voor de petitie was dat Eric Wiebes van Financiën het belastingstelsel wil herzien en de fiscale faciliteiten voor zzp’ers wil beperken om het ‘zzp-schap’ minder aantrekkelijk te maken. Schijnzelfstandigheid wordt met de zelfstandigenaftrek teveel in de hand gewerkt.
 
Ed Groot
Zoals het er nu naar uitziet blijft de zelfstandigenaftrek bestaan. “Afschaffing van de zelfstandigenaftrek is volstrekt niet aan de orde” aldus Ed Groot. Neemt niet weg dat de schijnconstructies bij werkgevers aangepakt moet worden; “Dat is in het belang van de zzp’ers, want het alternatief is een race naar de bodem. De tarieven worden steeds lager, mensen beconcurreren elkaar. Dat moeten we niet willen.”
1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14