POOQ Blog

ZZP-ers in actie tegen de 'nieuwe VAR'

Gepubliceerd op 22-02-2016

Wij schreven er een aantal keer over, Per 1 mei gaat de VAR verdwijnen en maakt deze plaats voor de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Dit om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. 

Niet iedereen is even blij met de nieuwe wet en ook wij zijn geen fan van de wet DBA zoals hij nu is. Opdrachtgevers krijgen, zo lijkt het, meer verantwoordelijkheid. Dit kan betekenen dat zij minder snel voor zzp’ers zullen kiezen omdat de risico’s te groot zijn. Een tweede probleem waar zzp’ers mee kampen is de angst voor een enorme papierwinkel. Voor iedere opdracht moet er immers een nieuw goedgekeurd contract worden opgemaakt. Voor veel zzp’ers is dit veel te omslachtig en gaat het het probleem van schijnzelfstandigheid niet oplossen. 

Een aantal zzp’ers zit de nieuwe wet zo dwars dat zij een petitie zijn gestart. Zij vragen de verantwoordelijke minister het plan te herzien en het een ander te vereenvoudigen. Ook vragen zijn om een betere informatievoorziening. Dat de initiatiefnemers hier niet alleen in staan blijkt wel uit de inmiddels 22565 ondertekeningen.

Ben jij het ook niet eens met de plannen van Wiebes onderteken de petitie dan hier. 

Tijd voor iets anders, even de hersenen kraken :)

Gepubliceerd op 10-02-2016

Van tijd tot tijd kan het geen kwaad om even de gedachten te verzetten. Is zelfs goed voor. Iets met een boog en gespannen :)

Maar goed, weet jij het goede antwoord?

Het urencriterium, hoe zat dat ook alweer?

Gepubliceerd op 09-02-2016

Van onze partner MoneyMonk

Om voor de Zelfstandigenaftrek in aanmerking te kunnen komen heeft de Belastingdienst als voorwaarde gesteld dat o.a. moet worden voldaan aan het Urencriterium. Een leuke term "Urencriterium", maar wat betekent het precies en hoe werkt het Urencriterium? Wanneer je door de Belastingdienst wordt aangemerkt als ondernemer voor de Inkomstenbelasting kun je in aanmerking komen voor "Ondernemersaftrek". De ondernemersaftrek is een kapstok van diverse aftrekposten waaronder de Zelfstandigenaftrek. Een van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om voor de Zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen is het Urencriterium.

Het hele artikel lees je hier.

Meer weten over korting bij MoneyMonk via POOQ, klik hier.


De kogel is door de kerk

Gepubliceerd op 02-02-2016

Het zat er natuurlijk aan te komen maar het is dan nu echt definitief. Per 1 mei gaat de VAR verdwijnen en maakt deze plaats voor de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). 

De wet DBA kon op de nodige weerstand rekenen. Zo was de eerste kamer eind 2015 nog niet akkoord en stonden veel zzp organisaties niet achter het plan. De nieuwe wet is in het leven geroepen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Vanaf 1 mei werken opdrachtgever en zzp’er met modelovereenkomsten.
Er zijn straks drie categorieën modelovereenkomsten;
 
Algemene overeenkomsten, deze zijn zoor externe partijen, al dan niet samen met de belastingdienst, opgesteld. Met de gepubliceerde algemene modelovereenkomsten zijn vrijwel alle arbeidsrelaties gedekt waarbij er geen sprake is van een dienstbetrekking.
 
Voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen, Deze voorbeeldovereenkomsten zijn door sectoren en belangenorganisaties aan de belastingdienst voorgelegd en bedoeld voor iedereen die werkt volgens de voorwaarden van een branche of beroepsgroep. 
 
Individuele overeenkomsten, Deze zijn door individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers opgemaakt en aan de belastingdienst voorgelegd. 
 
Er is echter nog veel onduidelijkheid over de inhoud van de overeenkomsten.  Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid voor de opdrachtgever groter en zijn opdrachtgevers en zzp’ers bang voor een fikse papierwinkel. Veel zzp’ers vrezen hierdoor dat opdrachtgevers de risico’s met de nieuwe modelovereenkomsten te groot vinden en minder snel voor een zzp’er gaan kiezen. 
Staatssecretaris Wiebes, bedenker van het nieuwe plan, heeft zzp’ers en opdrachtgevers op het hard gedrukt met een duidelijke uitleg te komen. Tevens zal er een overgangsfase zijn van 1 jaar. In dat jaar wordt alleen streng opgetreden bij schijnzelfstandigheid. 

ZZP-er en zwanger, wat zijn je rechten?

Gepubliceerd op 22-01-2016

Begin januari schreven we al dat het aantal vrouwelijke zzp’ers enorm toeneemt. Als zwangere vrouw in loondienst heb je recht op minstens 16 weken zwangerschapsverlof maar wat zijn je rechten als vrouwelijke ondernemer?

Gelukkig, ook voor vrouwelijke ondernemer is er iets geregeld in Nederland. Deze uitkering heet de Zelfstandig en Zwanger-regeling, afgekort de ZEZ. Tussen 2010 en 2016 groeide het aantal vrouwelijke ondernemers met 46%. Ongeveer 35% van alle ondernemers is vrouw. Het UWV verstrekt jaarlijks ongeveer 10 000 uitkeringen aan zwangere zelfstandigen.
 
Waar moet je aan voldoen
 
Ten eerste moet je aan een van de drie volgende voorwaarden voldoen:
 
- U bent zelfstandige met of zonder personeel.
- U bent zelfstandig beroepsbeoefenaar, bijvoorbeeld freelancer, artiest, huisarts, alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp.
- U bent meewerkend echtgenote/partner van een zelfstandige.
 
Je moet daarnaast door de overheid als ondernemer worden gezien. Dit houdt in dat je in het kalenderjaar voordat de ZEZ ingaat minimaal 1225 als ondernemer gewerkt hebt. Wanneer je minder gewerkt hebt is de uitkering lager. Dit hangt af van de winst die gemaakt is.
 
Wat kan je verwachten?
 
Helaas, de ZEZ-uitkering neemt niet 1 op 1 je winst of salaris uit de onderneming over. De ZEZ-uitkering is namelijk nooit hoger dan het wettelijk bruto minimumloon. Voor veel vrouwelijke ondernemers betekent dit lagere inkomsten gedurende het verlof. En positieve punt is dat je wel 8% vakantiegeld krijgt. De ZEZ duurt net als normaal zwangerschapsverlof minimaal 16 weken en gaat 4 tot 6 weken voor de bevalling in. Na de bevalling heb je altijd recht op minimaal 10 weken ZEZ-uitkering.
Voor veel vrouwelijke ondernemers is het natuurlijk niet zo gemakkelijk als het er staat. Zomaar 16 weken alle activiteiten staken is niet voor iedereen een optie. Toch is het natuurlijk goed om te weten dat de ZEZ er is.
1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 ... 14 15