De kogel is door de kerk

Gepubliceerd op 02-02-2016

Het zat er natuurlijk aan te komen maar het is dan nu echt definitief. Per 1 mei gaat de VAR verdwijnen en maakt deze plaats voor de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). 

De wet DBA kon op de nodige weerstand rekenen. Zo was de eerste kamer eind 2015 nog niet akkoord en stonden veel zzp organisaties niet achter het plan. De nieuwe wet is in het leven geroepen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Vanaf 1 mei werken opdrachtgever en zzp’er met modelovereenkomsten.
Er zijn straks drie categorieën modelovereenkomsten;
 
Algemene overeenkomsten, deze zijn zoor externe partijen, al dan niet samen met de belastingdienst, opgesteld. Met de gepubliceerde algemene modelovereenkomsten zijn vrijwel alle arbeidsrelaties gedekt waarbij er geen sprake is van een dienstbetrekking.
 
Voorbeeldovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen, Deze voorbeeldovereenkomsten zijn door sectoren en belangenorganisaties aan de belastingdienst voorgelegd en bedoeld voor iedereen die werkt volgens de voorwaarden van een branche of beroepsgroep. 
 
Individuele overeenkomsten, Deze zijn door individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers opgemaakt en aan de belastingdienst voorgelegd. 
 
Er is echter nog veel onduidelijkheid over de inhoud van de overeenkomsten.  Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid voor de opdrachtgever groter en zijn opdrachtgevers en zzp’ers bang voor een fikse papierwinkel. Veel zzp’ers vrezen hierdoor dat opdrachtgevers de risico’s met de nieuwe modelovereenkomsten te groot vinden en minder snel voor een zzp’er gaan kiezen. 
Staatssecretaris Wiebes, bedenker van het nieuwe plan, heeft zzp’ers en opdrachtgevers op het hard gedrukt met een duidelijke uitleg te komen. Tevens zal er een overgangsfase zijn van 1 jaar. In dat jaar wordt alleen streng opgetreden bij schijnzelfstandigheid. 
< Terug