Nieuwe wet moet rol intermediairs zzp'ers goed borgen

Gepubliceerd op 02-06-2015
De rol van intermediairs die bemiddelen tussen zzp'ers en opdrachtgevers moet goed geborgd blijven onder het aanpaste wetsvoorstel "Alternatief voor Beschikking geen loonheffing" (BGL). Deze week kunnen Kamerleden reageren op een brief en een nota van wijzigingen die staatssecretaris Wiebes van Financiën onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. Het wetvoorstel voorziet in (sectorale) modelovereenkomsten ten behoeve van inhuur van zzp'ers. De ABU voorziet een lappendeken aan overeenkomsten en pleit voor eigen modelovereenkomsten voor de bemiddeling van zzp'ers. De branchevereniging vraagt nadrukkelijk aandacht voor de rol van intermediairs op de arbeidsmarkt.
 
Uit onderzoek van de ZZP Barometer blijkt dat 80% van de zzp'ers wel eens opdrachten via bemiddelende organisaties verkrijgt en dat percentage groeit. Tevens blijkt dat 35% van de zzp'ers echt is aangewezen op een intermediair om opdrachten te kunnen verwerven.
 
Onderzoek van de ABU van vorig jaar wees uit dat 60% van de onderzochte leden actief is of wil worden in zzp-bemiddeling. ABU-leden bieden in de praktijk een steeds breder palet van diensten aan om werk mogelijk te maken, inmiddels dus ook op grote schaal ten behoeve van zelfstandige professionals.
 
Geen drempels
Het wetsvoorstel voorziet in (sectorale) modelovereenkomsten ten behoeve van de inhuur van zzp'ers. Belangenorganisaties van opdrachtgevers of opdrachtnemers, maar ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers kunnen overeenkomsten voorleggen aan de Belastingdienst. Deze zal daar dan een oordeel over geven. Het doel van het wetsvoorstel is verbetering van handhaving door de Belastingdienst en herstel van de balans in verantwoordelijkheden van opdrachtgevers en zzp'ers.
 
"Ook onder dit nieuwe wetvoorstel moet het mogelijk blijven voor intermediairs om hun belangrijke rol op de arbeidsmarkt te kunnen blijven vervullen", aldus ABU-directeur Jurriën Koops. "Het voorstel mag geen drempels opwerpen om met intermediairs te werken. Als ik voorzie wat een enorme hoeveelheid modelovereenkomsten er gaat ontstaan, is dat slecht werkbaar voor intermediairs. Wij vinden het belangrijk dat intermediairs over eigen modelovereenkomsten moeten kunnen beschikken. Uiteindelijk moet de praktijk gaan uitwijzen of het wetsvoorstel werkbaar is."
 
Breed perspectief
De ABU vindt ook dat eerst de uitkomsten van het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar zzp'ers afgewacht moeten worden, voordat het Wetvoorstel deregulering arbeidsrelaties (zoals het wetvoorstel nu officieel heet) in de Tweede Kamer kan worden behandeld. Op deze wijze wordt bereikt dat er in een breder perspectief over de inbedding van de zzp'er in het sociaaleconomisch stelsel in de Tweede Kamer kan worden gesproken.
< Terug